Media

Detta är Kaslink

Bekanta dig med recepten

kontakta aitos kommunikationsteam

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)kaslink.fi

Juha-Petteri Kukkonen

Creative Director
Tel. +358 40 770 2319

Maria Rämö

Communications Manager
Tel. +358 40 847 1020